Home About UsMega Founder Members

Mega Founder Members

Mega Founder Members
1. Late Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
2. Dr. Duman Thapa
3. Prof. Dr. Govind Nepal
4. Mr. Bhoj Bahadur Shah
5. Mr. Gopal Khanal
6. Mr. Mukti Ram Pandey
7. Dr. Indra Bahadur Malla Thakuri
8. Mr. Rameshwor Sapkota
9. Mr. Bijaya Sambahamphe
10. Mr. Parmeshwar Pant
11. Mr. Sambhu Bikram Thapa
12. Mr. Madan Kumar Acharya
13. Mr. Ishwar Bahadur Gurung
14. Mr. Tulsi Ram Pokharel
Mega Bank
Mega BankMega BankMega Bank