प्रतितपत्र


राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीका विभिन्न विधिहरु छन् । जसमध्येको एक विधि हो प्रतितपत्र अर्थात लेटर अफ क्रेडिट । सामान्य अर्थमा प्रतितपत्र एक प्रकारको प्रतिवद्धता हो । यस्तो प्रतिवद्धता एउटा बैंकले आफ्नो ग्राहकको अनुरोधमा अर्को बैंकको ग्राहकलाई उसको बैंक मार्फत गरिदिएको हुन्छ । यसमा तोकिएका शर्तहरु पुरा भएका छन भने तेस्रो पक्षलाई तोकिएका कागजातहरुका आधारमा भुक्तानी गरिदिने जमानत गरिएको हुन्छ । प्रतितपत्रलाई डकुमेन्टरी क्रेडिट पनि भनिन्छ ।

प्रतितपत्र जारीगर्नु पूर्व ग्राहकले बैंक बाट कर्जा स्विकृती लिनु पर्दछ । साथै आयात निर्यात सम्बन्धीत नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी बिदेशी बिनिमय नियम तथा कानुनका साथै अन्तरराष्ट्रिय नियम ( UCPDC, URR, URC आदि) भित्र रही प्रतितपत्र जारी गरिनेछ ।

सामान्यतः प्रतितपत्रलाई निम्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिएको छ, ती हुन

- Sight LC

- Time/ Usance LC

- Deferred/ Mixed Payment LC

- Red Clause (Advance Payment) LC

- Confirmed LC - Back-to-Back LC

- Revolving LC

- Transferrable LC


आयातकर्ताले आयात प्रतीतपत्र खोल्नु पूर्व सम्बन्धित बैंकले तोकेअनुसारको प्रतीतपत्र खोल्ने निवेदन (L/C Application) पूर्णरुपमा भरेर सो सँग निम्नानुसारका कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्नेछ


१) आयातकर्ता फर्मको अद्यावधिक फर्म दर्ता प्रमाणपत्र

(२) अद्यावधिक आयकर दर्ता प्रमाणपत्र

(३) EXIM CODE प्रमाणपत्र

(४) प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, इन्डेन्ट वा कन्ट्रयाक्ट पेपर ( Proforma Invoice, Indent or Contract Paper) यसरी संलग्न गरेको Proforma Invoice, Indent वा Contract Paper मा निम्न व्यहोरा स्पष्टरुपमा खुलेको हुनुपर्ने छ


अ) सामानको नाम, व्राण्ड र मोडेल नम्वर भए सो समेत

(आ) सामान उत्पादन गर्ने मुलुकको नाम

(इ) इकाई मूल्य, परिमाण र जम्मा मूल्य

(ई) इन्कोटर्म (CIF, FOB, CFR, EXW ) आदि

(उ) भुक्तानीको किसिम ( Sight Payment, Usance भए कति समयको र Deferred Payment भएमा कति प्रतिशत डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि र कति प्रतिशत सम्पूर्ण सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी हुने हो सो कुरा खुल्ने विवरण आदि)

(ऊ) कम्तीमा आठ Digit को हार्मोनिक कोड नं.

(ए) आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको नाम, ठेगाना र टेलिफोन


(५) बि. बि. नि. फाराम नं.३

(६) अन्य कागजातहरु


- प्रवन्धपत्र तथा नियमावली

- बोर्ड माइनुट

- नागरीकता प्रमाणपत्र

- कर चुक्ता प्रमाणपत्र

- आदि


कृपया थप जानकारीका लागी यस बैंकको निम्न विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला


ट्रेड अप्रेसन

मेगा बैक नेपाल लिमिटेड नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं,

नेपाल फोन नं. ०१४४८५४८०, ०१४४८७०७१ र ७२

ईमेल tradefinance@megabank.com.np