मेगा उत्कृष्ट बचत खाता

विशेषताहरु:

न्युनतम मौज्दात रु. २५,००० –
ब्याज दर &.#*#% बार्षिक
भिसा डेबिट कार्ड निःशुल्क –पहिलो बर्ष
भिसा क्रेडिट कार्ड निःशुल्क –पहिलो बर्ष
इन्टरनेट बैंकिङ्ग निःशुल्क
बैंक स्टेटमेन्ट निःशुल्क
चेक बुक निःशुल्क
इन्टरनेट बैंकिङ्ग निःशुल्क
मोबाइलबैंकिङ्ग निःशुल्क
होम बैंकिङ्ग सुविधा निःशुल्क


*सर्तहरु लागु हुने छन ।