मेगा धितो कर्जा

यदित पाईंको पैसा जग्गा सम्पत्तिमा अवरुद्ध छ र तपाईंको तत्काल छोटो अवधिको आर्थिक दायित्व पूरा गर्न तपाईंलाई रकम चाहिन्छ भने चिन्ता लिनु पर्दैन, मेगा धितो कर्जाको साथ तपाईं आफ्नो आर्थिक स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति धितो राखेर कुनै पनि वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न सक्नु हुनेछ । यो एक सरल र विशेष डिजाइन गरिएको कर्जा सुविधा हो जुन अद्वितीय सुविधाहरू जस्तै लामो अवधि, आकर्षक ब्याज दर, सरल र छिटो प्रशोधन हो जुन हाम्रो मूल्यवान ग्राहकहरूको तत्काल वित्तीय आवश्यकताहरू समायोजन गर्दछ ।

विशेषताहरु:

 • प्रतिस्पर्धी व्याज दर र सेवाशुल्क ।
 • शीघ्र प्रशोधन हुने ।
 • सरल कर्जा अवधिले समान मासिक किस्ताको बोझको कम हुने ।
 • घर कर्जा (निमार्ण) सुविधामा ग्रेस अवधिको सुविधा हुने ।

दस्तावेजी आवश्यकताहरू:

 • आवेदकर सह(आवेदकरग्यारेन्टर रहरूको राहदानी आकार फोटो ।
 • आवेदक, सह(आवेदक र ग्यारेन्टरको नागरिकता प्रमाणपत्ररपासपोर्टको प्रतिलिपि –यदि नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध छैन भने मात्र) ।
 • ३ महिना अवधिको बैंक खाता विवरणको प्रतिलिपि ।
 • “जग्गार अपार्टमेन्ट स्वामित्व प्रमाणपत्र“ (लालपुर्जा) को प्रतिलिपि ।
 • “जग्गार स्थानान्तरण डीड“ (राजिनामा) र रवा अन्य कानूनी कागजातहरूको फोटोकपी ।
 • लालपुर्जा ।
 • पछिल्लो आर्थिक वर्षको लागि“जग्गा राजस्व रसीद“ (मालपोट रसीद) को फोटोकपी ।
 • भुक्तानी भौचर र रसिदको साथ भवनको कर चुक्ता प्रमाणपत्र ।
 • आय विवरणको साथ दर्ता नगरिएको यातायातअ परेटरको लागि नीलो पुस्तक ९द्यगिभ द्यययप० को नक्कल प्रतिलिपि( केवल आवश्यक भएमा) ।
 • जमिनको नापी नक्सा ।
 • चार किल्ला प्रमाणपत्र ।
 • नगरपालिकार गाउपालिकाबाट स्वीकृत घर नक्साको फोटोकपी (नक्सापास) ।
 • नगरपालिकार गाउपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
 • जग्गा र वा भवन खरीदको लागि विक्रेताको नागरिकता ।
 • व्यापार दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान रजिष्ट्रेसन प्रमाणपत्र, सम्बन्धित कार्यालयबाट इजाजतपत्र (आवश्यक भएमा), स्वामित्वर शेयरलागत खुलाएको कागज ।
 • प्रबन्धपत्र र नियमावली, साझेदारी सम्झौता पत्र आदि (आवश्यक भएमा), द्ययबचम ःष्लगतभ लिने ।
 • भर्खरको २ वित्तीय वर्षको लेखा परीक्षित ब्यालेन्स शीट र नाफा र नोक्सान खातारआय र व्यय खाता –आवश्यक भएमामात्र) ।
 • लागत अनुमानको विस्तृत विवरण (निर्माणको अवस्थामा) अर्थात् परिमाणको बिल ।
 • घर वा धितो खरीदको मामलामा नगरपालिकारगाउपालिकाको भवन निर्माण प्रमाणपत्र“ को फोटोकपी ।
 • जग्गा र वा घर विकासकर्ता र बिल्डरसँग सम्झौता ।
 • निवृत्तिभरणको लागि कूल तलबर नेट टेक होम पे र पेन्सन स्टेटमेन्ट खुलासा गर्ने रोजगारदाताले पठाएको पत्र (जहाँलागू भए पनि) ।
 • भाडाको करारनामा(भाडामा बस्नेको परिचय कागजातसहित) र भाँडाको जग्गा र रवा भवन वा अपार्टमेन्टको स्वामित्व प्रमाणपत्र ।
 • दर्ता नगरिएको यातायात अपरेटरका लागि आयविवरण सहित निलो किताब र रोड अनुमतिको प्रतिलिपि ।
 • जग्गा र घरको धितोको मामलामा भवन लाल पुर्जा (घर कायाम) मा उल्लेख हुनुपर्दछ ।