मेगा माईक्रो बैकिङ्ग

मेगा बैंकले “वित्तिय पहुच” (Access to Finances)  विस्तारका लागि परम्परागत वैंकिङ्गका अलवा नविनतम उत्पादन÷सेवाहरु संचालन गर्दैछ । बैंकका प्रमुख माईक्रो बैंकिङ्ग सुविधाहरुमा विपन्नवर्ग कर्जा, प्राथमिक सेवा तथा व्याज अनुदान कर्जा, शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा आदि समावेश रहेका छन् । यस कार्यक्रम मार्फत हामि साना तथा ग्रामिण ग्राहकहरुको घर घरमा ठुलो सस्थामा वैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछौ ।

मेगा माइक्रो बैंकिङ्गका विषेशताहरु:

१. सबै सेवा तथा सुविधाहरु साना तथा ग्रामिण ग्राहकहरुलाई समग्र रुपमा प्रस्ताव गरिएको ।

२. विपन्नवर्ग र कम आय समुहका मानिसहरुलाई लक्षीत ।

३. समावेशी कार्यक्रम, आर्थिक अवस्था,जातिधर्म वर्ण तथा सामाजीक अवस्थाकाआधारमा भेदभाव नभएको ।

४. मुल्य श्रृखला लगानी विधि (ख्बगिभ अजबष्ल ाष्लबलअष्लन mयमभ०िमुल्य श्रृखलासंग सम्बन्धीत सबैलाई वित्तिय सेवा प्रदान गरिने ।

५. व्यवस्थित प्रक्रियाद्घारा कम कागजी कार्य गरी उच्चतम प्रविधि प्रयोग हुने ।

६. सामाजीक÷विकास संस्थाहरु संगको साझेदारीमा ग्राहकहरु लक्षित गर्न थप कार्यक्रमहरु ः विषेश गरी उद्यमशिलता विकास तथा बजार व्यावस्थापन ।

७. सामुहिक माग आवश्यकताका आधारमा सामाजीक विकास तालिमहरु । 

लघुवित्त बैकींङ्ग सेवाहरु:

१. मेगा प्राथमिकता क्षेत्र तथा व्याज अनुदान कर्जा

मेगा प्राथमिकता क्षेत्र तथा व्याज अनुदान कर्जा निम्न वर्गमा लक्षित गरीएको छ ।

क) १८ वर्ष पुरा भई आपm्नो व्यवसाय गर्न चाहाने युवाहरु ।

ख) उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने  युवाहरु ।

ग) आपm्नै व्यावसाय गर्न चाहने शिक्षित वेरोजगार युवाहरु ।

घ) बैदेशिक रोजगारवाट फर्केका आपm्नै व्यावसाय गर्न चाहने युवाहरु ।

ङ) व्यक्तीगत वा सामुहिक रुपमा व्यवसाय गर्न चाहाने  महिलाहरु ।

च) परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिवाट प्रर्वधन तथा विस्तार गर्न चाहने दलित समुदायहरु ।

छ)पुुर्ननिमाण प्राधिकरणवाट सम्झौता गरी घर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका भुकम्प पिडितहरु ।


२. मेगा सरल लघु कर्जा

क्र.स. कर्जाको प्रकार लक्षितवर्ग प्रयोजन कर्जा सिमा

क्म लागतमा आवाश कर्जा खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई कमलागतकोघरनिर्माणगर्न रु ४ लाख सम्म

ट्रयाक्टर तथाअन्य कृषिऔजार कर्जा कृषकहरु कृषिऔजारहरु खरिद खरीदलागतसम्म

 कृषिकर्जा ँ कृषकहरु कृषि परीयोजना सञ्चालनगर्न १०लाख सम्म

वैदेशीक रोजगार कर्जा वैदेशीक रोजगारमाजानचाहाने हरुको लागी वैदेशीक रोजगारमाजादालाग्ने खर्चको लागी एक लाखपचास हजार सम्म

नविकरणीय उर्जा कर्जा सवैको लागी नविकरणीय उर्जा उपकरण खरीदतथानिर्माणको लगी एक लाखपचास हजार सम्म

रिक्शाकर्जा रिक्शापुलर्स रिक्शाखरिद गर्न तथाआफ्नै वनाउन वास्तविकमूल्य सम्म

 

३.  मेगा अप्रत्यक्ष कर्जा

पार्टनर संगठन हुनको लागी न्युनतम मापदण्ड

क)  न्युनतम ३ बर्ष संचालनमा आएको माईक्रो विकास बैंक, ँक्ष्ल्न्इक,साना किसान सहकारी वा ग्रामीण सहकारी (महानगर रउपमहानगर भित्र संचालन भएका सहकारीहरु)

ख) नयाँ माईक्रो  संस्थासमेत जस्तै संचालक तथाव् यवस्थापन टोलीको माईक्रो  बैंकिङ क्षेत्रमा ३ बर्ष भन्दा बढीको अनुभव भएका वर्गका वित्तीय संस्थाहरु ।

ग) न्युनतम कोर  पुँजि १० लाख रुपैँया ।

घ) माईक्रो  संस्थाहरुको लागी न्युनतम पँुजि पर्याप्तता अनुपात ।

ङ) उपयुक्त ऐन अन्र्तगत दर्ता गरिएको र माईक्रो  संचालनको लागी अनुमती प्राप्त ।

च) कम्तीमा २५० सक्रिय ऋणी भएको ।

छ) प्रतिवद्ध सक्रिय कार्यकारी समिति र व्यावसायिक व्यावस्थापन ।

ज)सबैले मान्य र स्वीकृत लेखा प्रणाली र ऋण कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागी उपयुक्त निति तथा प्रक्र्रिया अपनाएको ।

भ) समय समयमा लेखा परिक्षण साथै ऋण अवधिमा विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरेको ।


जानाकारीको लागी तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

माईक्रो  बैकिङ्ग विभाग

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौँ

फोन नं. ०१–४४४५१५३÷५४÷५५

फ्याक्स ०१–४६९२६०

ईमेल:micro@megabank.com.np.