मेगा कर्मचारी बचत खाता

मेगा कर्मचारी बचत खाता कुनै पनि संस्थाका कर्मचारी तलब प्रणाली व्यवसथापन को लागि उपयुक्त हुने गरि ल्याईएको बचत खाता हो ।


विशेषताहरु:
 • न्युनतम मौज्दात – रु. १०० ÷– (पहिलो महिना को तलब बाट रु. १००÷– न्युनतम मौज्दात खातामा रहने छ)
 • ब्याज दर –५.५% बार्षिक
 • चेक बुक –निःशुल्क
 • बैंक स्टेटमेन्ट –निःशुल्क
 • इन्टरनेट बैंकिङ्ग सुविधा–निःशुल्क
 • दुर्घटना मृत्यु तथा स्थायी अपाङ्गता बीमा  सुरक्षण– रु ७००,००००÷–
 • ए.बि.बि.एस दैनिक छुट– रु २००,०००÷–सम्म
 • भिसा डेबिट कार्ड–निःशुल्क पहिलो बर्ष
 • मोबाइल बैंकिङ्ग –निःशुल्क पहिलो बर्ष
 • गुड फर पेमेन्ट, स्टप पेमेन्ट तथा ब्यालेन्स सर्टिफिकेट–निःशुल्क   
 • डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी शुल्क– ५०% छुट 
 • कर्जा व्यवस्थापन सुविधा  –५० % छुट (होम लोन, अटो लोन र एस्.एम् ई. लोन)

Create Account