मेगा चल्ती निक्षेप खाता

मेगा चल्ती निक्षेप खाता संस्थाहरुको लागि बनाईको खाता हो जुन खातामा रकम जम्मा गर्न र निकाल्नको लागि कुनै सिमा हुदैन ।

विशेषताहरु ः

न्युनतम मौज्दात
रु. १०००
चेक बुक
निःशुल्कं
इन्टरनेट बैंकिङ्ग
निःशुल्क
मोबाइल बैंकिङ्ग
निःशुल्क
बैंक स्टेटमेन्ट
निःशुल्क
ए.बि.बि.एस.
दैनिक रु २००,००० - सम्म छुट